BACOPA

Botanische naam
Bacopa monniera

Gebruikt plantendeel
blad en bovengronds bloeiend gedeelte


Te gebruiken bij

  • geheugenzwakte
  • ADHD (kinderen), leerproblemen
  • concentratiestoornissen
  • dementie

Algemene beschrijving
Bacopa wordt in de Ayurvedische geneeskunde ook wel Brahmi genoemd. Bacopa is één van de kruiden die voor medicinaal gebruik geteeld wordt en groeit met name in moerasgebieden. Bacopa bevat unieke stoffen die bacosiden genoemd worden. Bacopa of Brahmi betekent in het Sanskriet ‘bewustzijn’ of ‘wijsheid’.

Hyperactieve kinderen met leerproblemen
Bacopa is uitstekend geschikt om het verstandelijk vermogen van kinderen met ADHD positief te beïnvloeden. Bij deze groep gebruikers neemt met name het concentratievermogen toe waardoor het logisch denkvermogen en het aanleervermogen stijgt. Kinderen die Bacopa innemen reageren sneller en preciezer. Bacopa werkt niet direct maar al na enkele weken is er een significante verbetering merkbaar die geleidelijk verder toeneemt.

Dementie
Ook ouderen die met leeftijdsgebonden geheugenverlies (Alzheimer) te kampen hebben kan door het gebruik van Bacopa een significante verbetering optreden omdat Bacopa een beschermende werking op het hersenweefsel heeft.